บวชแล้วได้อะไร? ถามตรง ตอบตรง


โดย พระสักกทัศน์ สกฺกกุโล (ต้าร์ AF3 )

เด็กชายกิตติคุณ เขมมา (น้องข้าวปั้น ) ชั้น ป.2

บวชดีอย่างไร บวชได้อะไร และเพื่ออะไร?


พระมหากันทรากร ธมฺมปโภ

ถามว่าตั้งใจจะมาบวชหรือไม่ ก็ไม่ค่อยมีความตั้งใจสักเท่าไหร่ เพราะว่าตัวเองก็ยังติดในเรื่องของเพื่อน ในเรื่องของการเล่นอยู่ แตาเพราะมีพี่ชายที่พูดประโยคหนึ่งว่า "โยมพ่อโยมแม่ทำให้เรามาเยอะแล้ว ถึงเวลาที่เราจะต้องทำให้ท่านบ้าง" ก็เป็นคำพูดที่ตัดสินใจได้ว่า การที่มาบวชเราทำเพื่อตัวเองด้วย และที่สำคัญเราบวชเพื่อเอาบุญ ให้กับโยมพ่อโยมแม่ด้วย

รวมความปลื้มของสามเณร

ปลื้มใจมากเลยครับที่ได้มาบวช มีความสุขมากเลย อยากให้มีโครงอย่างนี้ตลอดไป , อยากมาบวชให้คุณพ่อคุณแม่ได้บวช อยากให้


อ่านความประทับใจทั้งหมด


คนพุทธจะเข้าใจดีการเกิดมาเป็นลูกผู้ชายจะต้องบวชเป็นพระแท้กับเขาสักครั้งหนึ่งของชีวิต

เด็กยุคนี้อาจจะยังไม่ทราบได้ว่าการบวชนั้นดีอย่างไร บวชเพื่ออะไร และได้อะไร ซึ่งบางคนอาจจะติดกับคำว่าบวชตามประเพณี บวชให้พ่อ บวชให้แม่ บวชก็ต้องบวชไปตามหน้าที่ของลูกผู้ชาย แต่ถ้ามองในทางที่ดีหน่อยการบวชอาจจะช่วยขัดเกลาจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่โดยเนื้อแท้ของคำว่าบวชแล้วถือเป็นการบวชทดแทนบุญคุณของบิดามารดา ส่วนตัวบิดามารดาก็มีจุดประสงค์ที่จะให้ตัวบุตรเข้ามาในร่มกาสาวพัสตร์ ได้ศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัย และได้เป็นศาสนทายาท หรือบุคคลที่ต่ออายุให้พระศาสนาให้ยั่งยืนยาวต่อไป
การบวช นั้นถือเป็นอานิสงส์ที่พิเศษกว่าอย่างอื่นอย่างมาก การที่จะสร้างบุญกุศลอย่างอื่น เช่น การถวายผ้าป่า ทอดกฐิน หรือการสร้างวิหารนั้น จะต้องอนุโมทนาก่อนถึงจะได้อานิสงส์ แต่ในทางกลับกัน การอุปสมบทนั้นบิดามารดาจะได้รับอานิสงส์โดยสมบรูณ์ทันที ถึงแม้ว่าบิดามารดาของเราจะล่วงลับไปแล้วหรือไม่รู้ว่าเราอุปสมบทก็ตามองค์พระบรมศาสดาท่านตรัสว่าผู้ที่อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ และปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดแล้ว เมื่อจากโลกไปอนิสงส์ที่ได้เป็นเทวดาหรือพรหม60กัป ส่วนตัวของบิดามารดาเองจะได้รับ30กัป หรือแม้กระทั่งเจ้าภาพที่จัดงานบวชให้ก็จะได้รับอานิสงส์ 12กัป
การบวช เปรียบเสมือนกับการยืนระหว่างสวรรค์และนรก ถ้าเรารักษาศีล227 ข้อ เราจะได้ก้าวข้ามไปสวรรค์ แต่ถ้าปฏิบัติตรงกันข้าม ภพหน้าก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนโลกมนุษย์ และนรกภูมิเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แท้ๆยังไงก็ต้องบวชให้ได้ในชาตินี้ เว้นแต่เราไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกชน เข้าพรรษานี้ทางวัดพระธรรมกายมีโครงการอุปสมบทหมู่ และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นชายไทยสามารถเข้าอุปสมบทได้ที่วัดพระธรรมกายและช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบต่อไป
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
นับถอยหลังเข้าโครงการ 26 มีนาคม 2566
02-831-1234
@dhammakayainfo