ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบสมัครโครงการบรรพชาสามเณร


โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
นับถอยหลังเข้าโครงการ 26 มีนาคม 2566
02-831-1234
@dhammakayainfo